'विदेशी'च्या नावाखाली तुम्ही 'देशी' पितात? जाणून घ्या सत्य

मुंबई तक

देशी दारू उच्चारताच रंगीबेरंगी, दुर्गंधीयुक्त आणि कडू दारूची प्रतिमा मनात उमटते.

(प्रातिनिधिक फोटो)

परदेशातून आयात केलेली दारू म्हटलं तर त्याचा ढोबळ अर्थ इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) असा होतो.

(प्रातिनिधिक फोटो)

भारतात विदेशीच्या नावाने विकली जाणारी बहुतांश दारू आणि देशी यात फारसा फरक नसतो. हे जाणून खरं तर तुम्हाला धक्का बसू शकतो.

(प्रातिनिधिक फोटो)

विदेशी आणि देशी यांच्यात फारसा फरक का नाही? चला हा मुद्दा तपशीलवार समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

(प्रातिनिधिक फोटो)

देशी दारूला तांत्रिक भाषेत रेक्टिफाइड स्पिरीट म्हणतात. देशी दारू मोलॅसिस किंवा इतर कृषी उत्पादनांपासून तयार केली जाते.

(प्रातिनिधिक फोटो)

तर, विदेशी किंवा किंवा इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) तयार करण्यासाठी याच रेक्टिफाइड स्पिरिटचा वापर केला जातो.

(प्रातिनिधिक फोटो)

भारतातील बहुतेक IMFL तयार करण्यासाठी देशी दारूचा वापर केला जातो. IMFL देशीपेक्षा अधिक अत्याधुनिक आहे.

(प्रातिनिधिक फोटो)

विदेशी किंवा IMFL विविध प्रक्रियांद्वारे देशी किंवा रेक्टिफाइड स्पिरिट पास करून आणि काही फ्लेवर्स जोडून तयार केले जातात.

(प्रातिनिधिक फोटो)

यामुळे भारतातील बहुतेक व्हिस्की ही प्रत्यक्षात रम आहे!

(प्रातिनिधिक फोटो)