मनोज जरांगे पाटील यांचा निशाणा कोणावर ?

मनोज जरांगे पाटील यांचा निशाणा कोणावर ?

मनोज जरांगे पाटील यांचा निशाणा कोणावर ?