खासदार हेमंत पाटील यांनी शासकीय रुग्णालयाच्या डीनला स्वच्छतागृह साफ करायला लावलं

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

hemant patil force to dean to clean toilet

social share
google news

खासदार हेमंत पाटील यांनी शासकीय रुग्णालयाच्या डीनला स्वच्छतागृह साफ करायला लावलं

hemant patil force to dean to clean toilet

ADVERTISEMENT

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT