Photo Credit; instagram

Arrow

पैठणी ब्लाऊजच्या 10 अशा डिझाईन, की नजरच हटणार नाही!

Photo Credit; instagram

Arrow

बीड स्टिच पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

नॉट्स आणि फ्रिल्ससह पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

मोराची डिझाइन असलेले पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

फुलांची डिझाईन अलेले पैठणी ब्लाउज

Photo Credit; instagram

Arrow

बोट नेक पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

कुर्ती स्टाइल पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

कटवर्क पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

हाय नेक पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

महाराणी स्टाईल पैठणी ब्लाउज डिझाईन

Photo Credit; instagram

Arrow

पफ स्लीव्ह पैठणी ब्लाउज डिझाईन

जे सचिनलाही जमलं नाही ते Virat Kohli ने करून दाखवलं!

पुढील वेब स्टोरी

इथे क्लिक करा