Photo Credit; instagram

Arrow

Weight Loss आणि उत्तम आरोग्यासाठी 8 सर्वोत्तम योगासने

Photo Credit; instagram

Arrow

बालासन (Child Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

अधो मुख स्वानासन (Downward Dog)

Photo Credit; instagram

Arrow

वीरभद्रासन II (Warrior II)

Photo Credit; instagram

Arrow

फलकासन (Plank Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

पर्लव्रता उत्कटासन (Twisting Chair Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

सेतू बंधनासन (Bridge Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

भुजंगासन (Cobra Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

सवासना (Corpse Pose)

फॅटी लिव्हरच्या समस्येमुळे खराब होऊ शकतं यकृत? आतापासूनच 'या' गोष्टींची घ्या काळजी

पुढील वेब स्टोरी

इथे क्लिक करा