Photo Credit; instagram

Arrow

Weight Loss साठी 'या' योगा स्टेप्स नियमित करा फॉलो!

Photo Credit; instagram

Arrow

ताडासन (Mountain Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

वीरभद्रासन 2 (Warrior 2)

Photo Credit; instagram

Arrow

फलकासन (Plank Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

अधो मुखासन (Downward Facing Dog)

Photo Credit; instagram

Arrow

सेतू बंधासन (Bridge Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

बालासन (Child's Pose)

Photo Credit; instagram

Arrow

भुजंगासन (Cobra Pose)

Weight Loss: 141 किलो होतं वजन... तरूणी व्यायामाशिवाय कशी झाली सडपातळ?

पुढील वेब स्टोरी

इथे क्लिक करा