Photo Credit; instagram

सिंपल आणि साध्या स्वभावाच्या असतात 'या' मूलांकाच्या मुली!

Photo Credit; instagram

ज्योतिषशास्त्रात मूलांक संख्येला फार महत्त्व आहे.

Photo Credit; instagram

अंकशास्त्रानुसार मूलांकाचा संबंध थेट व्यक्तीच्या जीवनाशी असतो.

Photo Credit; instagram

मूलांकातून व्यक्तीच्या जीवनासंबंधित अनेक गोष्टींचा खुलासा करता येतो.

Photo Credit; instagram

आज आपण मूलांक क्रमांक 6 बद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.

Photo Credit; instagram

ज्या लोकांचा जन्म 6, 15, 24 तारखेला झाला आहे अशा व्यक्तींचा मूलांक क्रमांक 6 असतो.

Photo Credit; instagram

6 मूलांकाचे लोक सिंपल आणि साध्या स्वभावाचे असतात.

Photo Credit; instagram

या मूलांकाचे लोक नेहमी इतरांची मदत करण्यावर विश्वास ठेवतात.

Photo Credit; instagram

ते गरीब-असहाय्य लोकांची मदत करण्यास नेहमी तत्पर असतात. 

पुढील वेब स्टोरी

'या' तारखेला जन्मलेले लोक नेहमी इतरांच्या भल्याचाच करतात विचार!

इथे क्लिक करा