Photo Credit; instagram

सुसंस्कृत आणि गुणी असतात 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली!

Photo Credit; instagram

मूलांकाची गणना 1 ते 9 पर्यंत आहे, जी जन्मतारखेनुसार ठरविली जाते.

Photo Credit; instagram

मूलांक क्रमांक एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन, स्वभाव आणि गुणांची माहिती देतो.

Photo Credit; instagram

अशा परिस्थितीत, आज आपण 9 क्रमांकाबद्दल जाणून घेऊयात.

Photo Credit; instagram

कोणत्याही महिन्याच्या 9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेल्या लोकांची मूलांक संख्या 9 असते.

Photo Credit; instagram

मूलांक 9 चा शासक ग्रह मंगळ आहे. मंगळ हा उत्साह आणि उर्जेचा स्त्रोत आहे.

Photo Credit; instagram

या मूलांकाच्या मुलींची आर्थिक स्थिती चांगली असते.

Photo Credit; instagram

यासोबतच या मूलांकाच्या मुली बुद्धिमान आणि सुसंस्कृत समजल्या जातात.

Photo Credit; instagram

9 मूलांकाचे लोक प्रेमाला महत्त्व देतात. त्यांच्या जीवनातील समस्यांवर उपाय शोधण्यात ते यशस्वी होतात.

पुढील वेब स्टोरी

'या' तारखेला जन्मलेल्यांसाठी 'हेच' असतात साक्षात देव!

Learn more