Photo Credit; instagram

भाग्यशाली असतात असे पती ज्यांना मिळते 'या' तारखेला जन्मलेली पत्नी!

Photo Credit; instagram

मूलांक संख्या हा अंकशास्त्राचा एक भाग आहे.

Photo Credit; instagram

याद्वारे आपल्याला एखाद्या व्यक्तीच्या भाग्याशी संबंधित गोष्टी कळतात.

Photo Credit; instagram

प्रत्येक मूलांक संख्या त्याच्या गुणधर्मांपैकी एकासाठी ओळखली जाते.  

Photo Credit; instagram

आज आपण मूलांक क्रमांक 1 बद्दल जाणून घेऊयात. 

Photo Credit; instagram

कोणत्याही महिन्याच्या 1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक क्रमांक 1 असतो.

Photo Credit; instagram

या मूलांक क्रमांकाचे लोक त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता करतात.

Photo Credit; instagram

या मूलांकाच्या मुली त्यांच्या पतीसाठी खूप भाग्यवान असतात.

Photo Credit; instagram

त्यामुळे लग्नानंतर पतीचे नशीब बदलते. 

पुढील वेब स्टोरी

'होणार सून मी या घरची', 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली...

इथे क्लिक करा