जॉब सोडताय? बॉसला Resignation Letter देताना 'हे' मुद्दे लिहायला विसरू नका...

Photo Credit facebook

Arrow

जर तुम्ही जॉब करताय, तर तुम्हाला ही महत्त्वाची माहित असणे आवश्यक आहे.

Photo Credit facebook

Arrow

जॉब सोडताना कंपनीला एक अधिकृत राजीनामा (Resignation) द्यावा लागतो.

Photo Credit facebook

Arrow

या राजीनामा पत्रात काम सोडण्याबाबतची माहिती सोप्या भाषेत आणि व्यवस्थित द्यावी लागते जेणेकरून तुमची छाप पडेल.

Photo Credit facebook

Arrow

प्रिय (Dear) असे लिहून कधीही तुमच्या बॉस किंवा एचआरला संबोधित करू नका. आदरणीय सर/मॅमसह पत्राची सुरूवात केली पाहिजे.

Photo Credit facebook

Arrow

तुम्ही कंपनीत कोणत्या पदावर काम करत आहात आणि तुमच्याकडे कर्मचारी कोड असल्यास तेही पत्रात लिहा.

Photo Credit facebook

Arrow

राजीनामा पत्रात अनियंत्रित नकारात्मक गोष्टी लिहिणे टाळा.

Photo Credit facebook

Arrow

अधिकृत पत्रातील शुद्धलेखनाची चूक प्रभाव खराब करते.नवीन कंपनीमध्ये या पत्राची प्रत देखील दाखवावी लागते. 

Photo Credit facebook

Arrow