Photo Credit; instagram

'या' मूलांकाच्या मुली कधीच सोडत नाहीत आपल्या पतीची साथ!

Photo Credit; instagram

मूलांक हा एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा भाग असतो, ती एक अंक संख्या असते. 

Photo Credit; instagram

जन्मतारखेचे सर्व अंक जोडून एक अंक संख्या मिळते, ज्याला मूलांक म्हणतात.

Photo Credit; instagram

अंकशास्त्रात मूलांकाचे महत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते. 

Photo Credit; instagram

यावरून माणसाचा स्वभाव, भविष्य आणि त्याच्या प्रवृत्ती कळतात.

Photo Credit; instagram

मूलांक संख्येच्या आधारे त्याचे गुण, स्वभाव, क्षमता यांचे विश्लेषण करता येते.

Photo Credit; instagram

आज आपण अशा मुलींच्या गुणांबद्दल जाणून घेऊयात ज्याची मूलांक संख्या 2 आहे.

Photo Credit; instagram

ज्या मुलींची जन्मतारीख 2, 11, 20 आहे त्यांचा मूलांक क्रमांक 2 असतो.

Photo Credit; instagram

असे मानले जाते की मूलांक क्रमांक 2 असलेल्या मुली आपल्या पतीवर अपार प्रेम करतात.

Photo Credit; instagram

जेव्हा ती एखाद्यावर प्रेम करते तेव्हा त्या व्यक्तीला ती कधीच सोडत नाही. 

Photo Credit; instagram

२ मूलांकाच्या मुली खूप भावूक असतात.  त्या आपली नाती प्रामाणिकपणे जपतात. 

Photo Credit; instagram

मूलांक 2 च्या मुली आपल्या पतीच्या प्रत्येक आनंदाची चांगली काळजी घेतात.

पुढील वेब स्टोरी

चपाती की भात... Weight Loss साठी काय आहे बेस्ट?

इथे क्लिक करा