Photo Credit; instagram

कोणत्या वयात चमकणार तुमचं नशीब? जाणून घ्या...

Photo Credit; instagram

अंकशास्त्रानुसार, जन्मतारखेच्या आधारे भाग्यांक असतो. 

Photo Credit; instagram

याची गणना करण्यासाठी फक्त जन्मतारखेच्या संख्येची बेरीज केली जाते.  

Photo Credit; instagram

भाग्यांक 1 असलेल्या लोकांना वयाच्या 22 ते 34 वर्षांपर्यंत खूप यश मिळते.

Photo Credit; instagram

भाग्यांक 2 असलेल्या लोकांना त्यांच्या वयाच्या 24 व्या आणि 38 व्या वर्षी भाग्यवान होण्याची संधी मिळते.

Photo Credit; instagram

भाग्यांक 3 साठी वयाचे 32 वे वर्ष खूप लाभदायक आहे.

Photo Credit; instagram

4 क्रमांकाचे लोक वयाच्या 36 व्या वर्षी यश मिळवतात. 

Photo Credit; instagram

5 साठी, वयाचे 32 वे वर्ष त्यांच्यासाठी खूप यशस्वी ठरते. 

Photo Credit; instagram

6 क्रमांकाच्या लोकांना त्यांच्या वयाच्या 25 व्या वर्षी भाग्याची संधी मिळते. 

Photo Credit; instagram

भाग्यांक 7 असलेल्या लोकांना थोडे उशिरा यश मिळू शकते.

Photo Credit; instagram

8 वर शनि ग्रहाचा प्रभाव आहे. 36 आणि 42 वे वर्ष त्यांना भरपूर यश देतात. 

Photo Credit; instagram

9 क्रमांकाचे लोक त्यांच्या वयाच्या 28 व्या वर्षी खूप यश मिळवतात.

पुढील वेब स्टोरी

Overthinking कमी करण्यासाठी खास 5 जपानी फॉर्म्युला!

इथे क्लिक करा