Photo Credit

Arrow

उन्हाळ्याच्या दिवसात कमीत कमी किती ग्लास पाणी प्यायला हवं?

Photo Credit

Arrow

उन्हाळ्याच्या झळा तीव्र झाल्या की, घसा कोरडा पडायला लागतो. त्यामुळे किती पाणी प्यायला हवं?

Photo Credit

Arrow

आरोग्याबद्दल सजग असणाऱ्या प्रत्येकाला हा प्रश्न पडतोच. उन्हाळ्यात तर शरीरातील पाणी पटकन कमी होतं.

Photo Credit

Arrow

जास्त पाणी पिऊन उन्हाळ्यात आरोग्य जपता येऊ शकतं. कारण उन्हाळ्यात जास्त तहान लागते.

Photo Credit

Arrow

उन्हाळ्याच्या दिवस असले, तरी आपण पाणी प्यायचं विसरून जातो. पण, 10 ग्लास पाणी प्यायलाच हवं.

Arrow

दिवसभरात 10 ग्लासपेक्षा कमी पाणी पिऊ नये. जेव्हा तहान लागेल तेव्हा पाणी प्यावं. त्यामुळे शरीराचं तापमान संतुलित राहतं.

काजू आरोग्यासाठी चांगला की वाईट? न्युट्रीशनने सांगितले सत्य

पुढील वेब स्टोरी