Photo Credit; instagram

Arrow

गोड-आंबट-तिखट... जीभ कशी करते चवीची ओळख?

Photo Credit; instagram

Arrow

आपल्या जिभेला वेगवेगळ्या प्रकारची चव जाणवते. मग ती कडू असो किंवा आंबट-गोड.

Photo Credit; instagram

Arrow

पण तुम्ही कधी लक्ष दिलं आहे का की गोड चव लगेच लागते आणि कडूपणा खूप वेळाने जाणवतो.

Photo Credit; instagram

Arrow

जीभ प्रामुख्याने चार प्रकारच्या चव ओळखते- गोड, कडू, आंबट आणि खारट. 

Photo Credit; instagram

Arrow

आपली जीभ स्नायूंच्या ऊतीपासून बनलेली असते आणि तिच्या वरच्या पृष्ठभागावर काही लहान उभार असतात ज्यांना स्वाद कलिका म्हटलं जातं. 

Photo Credit; instagram

Arrow

या स्वाद कलिका चार वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात, ज्यामुळे आपल्याला चार प्रकारच्या चवींची जाणीव होते.

Photo Credit; instagram

Arrow

जेव्हा आपण काही खातो तेव्हा त्या पदार्थाची चव जेव्हा लाळेत विरघळते आणि जिभेवर पसरते तेव्हा आपल्याला त्याची चव जाणवते.

Photo Credit; instagram

Arrow

एखादी गोष्ट गोड आहे की खारट आहे हे आपण आपल्या जिभेच्या टोकाच्या आधारे ओळखू शकतो. 

Photo Credit; instagram

Arrow

त्याच वेळी, जिभेच्या मागील भागाला कडू चव जाणवते, तर जिभेच्या किनारी मागच्या भागाला आंबट चव जाणवते.

Photo Credit; instagram

Arrow

यामुळेच जेव्हा आपण आंबट काही खातो तेव्हा घशाच्या मागच्या भागात आंबटपणा जाणवतो.

सुशांत सिंगच्या अंत्यसंस्काराला अंकिता का गेली नाही? अखेर केला खुलासा

पुढील वेब स्टोरी